Free Shipping Original Jiayu G4T MTK6589T Quad Core,JIAYU G4C MTK6582 Quad Core ,jiayu G4S MTK6592 Octa Core 1.7Ghz JIAYU G4

Free Shipping Original Jiayu G4T  MTK6589T Quad Core,JIAYU G4C MTK6582 Quad Core ,jiayu G4S MTK6592 Octa Core 1.7Ghz JIAYU G4
188,99 USD

Free Shipping Original Jiayu G4T MTK6589T Quad Core,JIAYU G4C MTK6582 Quad Core ,jiayu G4S MTK6592 Octa Core 1.7Ghz JIAYU G4

Free Shipping Original Jiayu G4T MTK6589T Quad Core,JIAYU G4C MTK6582 Quad Core ,jiayu G4S MTK6592 Octa Core 1.7Ghz JIAYU G4