Nikon WA-E1 Extended Antenna

Nikon WA-E1 Extended Antenna
349,00 USD

Nikon WA-E1 Extended Antenna

The Nikon WA-E1 Extended Range Antenna is an Accessory for the WT-1A Wireless Transmitter with the Nikon D2H Digital Camera. The WA-E1 Extended Range Antenna will work up to 150 meters.